Radionice udruge Moja


Podrška i pomoć djeci na radionicama

Organizator:  Udruga za razumijevanje ADHD-a, ADD-a i drugih poremecaja “MOJA”; Udruga “MOJA”

22008225_141506073132243_568163660214266279_n

Osoba zadužena za rad s volonterima:
Ime i prezime: Maja Ostriž
Funkcija u organizaciji: Predsjednica udruge
Kontakt mobitel: 095 1971792

Volonterska pozicija: Podrška i pomoć djeci na radionicama

Područje djelovanja volontiranja: Djeca, volontiranje s djecom

Opis volonterskih poslova:
Radionice se održavaju u Domu mladih u Koprivnici, svaki vikend, subotom od 13 -15 sati. Radi se sa djecom koja imaju ADHD, ADD , disleksiju, disgrafiju ili neki drugi poremećaj. Potrebna je pomoć voditeljici radionice sa djecom. To su razne igre, učenje komunikacije, igre za podizanje samopouzdanja, učenje socijalizacije. Za svaku radionicu potrebno mi je 2 ili 3 volontera. To su djeca školske dobi.

Vrijeme volontiranja: Mjesečno 8 sati

Rezultati volontiranja: Biti podrška djeci i voditeljici

Edukacija i podrška volonteru: Svaki od njih će dobiti unaprijed plan rada za sljedeću radionicu da znaju koje igre i aktivnosti će se raditi sa djecom

Volontersko izvještavanje: Izvještaje nam daje voditeljica.

Potrebne vještine volontera: Otvorenost, brižnost, volja za raditi s djecom

Dobiti za volontera: Iskustvo, znanje, preporuke voditelja i udruge