Profili udruga


 

Volonterski centar Koprivnice želi predstaviti udruge i ostale organizatore koji su se upisali u ‘evidenciju organizatora volontiranja’ kako bi ih potencijalni volonteri upoznali bez obzira na njihove konkretne aktivnosti. Isto tako nadamo se povećati vidljivost predstavljenjenih organizacija kako prema njihovim ciljanim korisnicima i budućim članovima tako i prema široj javnosti.

Bazu podataka, koja će se postepeno širiti evidentiranim organizatorima trenutačno čine slijedeće organizacije:

*klikom na naziv organizacije otvarate njezin profil