Obrazac evidencije za organizatore volontiranja


Dragi organizatori volontiranja, molimo ispunite ovaj obrazac kako bi vas mogli uvesti u ‘Evidenciju organizatora volontiranja’.

To je prvi korak da prema vašoj organizaciji možemo uputiti također evidentirane volontere.