Profili udruga


Volonterski centar Koprivnice želi predstaviti udruge koje su se upisale u ‘evidenciju organizatora volontiranja’ kako bi ih potencijalni volonteri upoznali bez obzira na njihove konkretne aktivnosti. Isto tako nadamo se povećati vidljivost predstavljenjenih organizacija kako prema njihovim ciljanim korisnicima i budućim članovima tako i prema široj javnosti.

Baza podataka, koja će se postepeno širiti evidentiranim organizatorima trenutačno čine slijedeće organizacije:

Udruga slijepih Koprivničko-Križevačke županije
Športska udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije „Podravina“

*klikom na naziv organizacije otvarate njezin profil