Oznaka: Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice

  • Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice

    Vrsta organizacije: Udruga Naziv organizacije: Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice Skračeni naziv organizacije: Udruga Bolje sutra Godina osnutka: 2003 Sjedište organizacije: Hercegovačka 1, 48000 Koprivnica Telefon/Fax: 048-642-066 Mobitel: 098-762-177 E-mail: udrugabolje.sutra@kc.t-com.hr Web: www.udruga-bolje-sutra.hr Facebook/twitter i sl: facebook Odgovorna osoba u organizaciji: Ime i prezime: Marija Mraz Funkcija u organizaciji: Predsjednica Kontakt mobitel: 098-762-177…