Osobni asistent korisnicima u provedbi programskih aktivnosti – djeca i mladi


Organizator: Udruga slijepih Koprivničko-Križevačke županije

Osoba zadužena za rad s volonterima: Maja Koren-Golub
Funkcija u organizaciji: Tajnica
Kontakt mobitel: 095/912-5480

Volonterska pozicija: Osobni asistent korisnicima u provedbi programskih aktivnosti

Područje djelovanja volontiranja: Djeca, Mladi, Osobe s invaliditetom

Opis volonterskih poslova:
– Videća pratnja korisnicima na aktivnosti projekta „(S)lijepo odrastanje“
– Asistent korisnicima na kreativnim radionicama
– Asistent korisnicima na Edukacijskom putovanju

Vrijeme volontiranja:
– 2 – 4 sata mjesečno, prijepodnevni sati subotom (ovisno o aktivnostima, potrebama i u dogovoru sa voditeljem projekta)

Rezultati volontiranja:
– Pružena kvalitetna podrška i pomoć pri kretanju korisnicima koji su nesamostalni u kretanju
– Podrška pri kreativnom izražavanju i kvalitetna pomoć pri izradi različitih predmeta

Edukacija i podrška volonteru:
– Upoznavanje i informiranje o radu Udruge slijepih KKŽ (aktivnostima, programima i projektima koji se provode)
– Iskustvena radionica simulacije sljepoće
– Edukacija iz pristupa i osnova vođenja slijepe osobe

Volontersko izvještavanje:
Periodično; razgovor s voditeljem / icom programa o provedenim aktivnostima, eventualnim poteškoćama sa svrhom unapređenja angažmana volontera

Potrebne vještine volontera:
– Komunikativnost, otvorenost
– Rad u timu
– Senzibiliziranost za probleme slijepe djece i mladih
– Poštivanje dogovorenih rokova
– Iskustvo rada sa OSI
– Kreativnost


Dobiti za volontera:
– Potvrda i preporuka od organizatora volontiranja
– Iskustvo rada sa OSI
– Iskustvo rada u organizaciji civilnog društva
– Nova poznanstva
– Samozadovoljstvo radom za opće dobro