Osobni asistent slijepim kuglačima


Organizator: Športska udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije „Podravina“

Osoba zadužena za rad s volonterima: Vesna Babić
Funkcija u organizaciji: Predsjednica
Kontakt mobitel: 095/9000-329

Volonterska pozicija: Osobni asistent slijepim kuglačima

Područje djelovanja volontiranja: Osobe s invaliditetom, Sport

Opis volonterskih poslova:
– Asistent slijepim kuglačima pri redovnim treninzima (dodavač kugla, pomoć pri namještanju, praćenje rezultata)
– Asistent i pomoć kod natjecanja u Amaterskoj radiogoniometriji za slijepe (pomoć pri postavljanju antena, praćenju rezultata, praćenju natjecatelja, logistička pomoć)
– Logistička pomoć pri provedbi Europskog prvenstva u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe u organizaciji Hrvatskog športskog saveza slijepih

Vrijeme volontiranja:
– KUGLANJE – 2 x 1 sat tjedno, utorak i četvrtak od 14:00 – 15:00 sati, Kuglana2
– ARG – 8 sati, mjesec rujan, pratnja na natjecanja (prema potrebi i mogućnostima)
– Euro – prema potrebi u mjesecu svibnju 2016. godine


Rezultati volontiranja:
Pružena kvalitetna podrška i pomoć pri sportsko rekreacijskim aktivnostima slijepih osoba

Edukacija i podrška volonteru:
– Upoznavanje i informiranje o radu Športske udruge slijepih KKŽ „Podravina“ (aktivnostima, programima i projektima koji se provode)
– Iskustvena radionica simulacije sljepoće
– Edukacija iz pristupa i osnova vođenja slijepe osobe
– Edukacija iz pravila određenih Pravilnikom o kuglanju na 9 čunjeva za slijepe i slabovidne osobe


Volontersko izvještavanje:
– Periodično; razgovor s voditeljem/icom projekta o provedenim aktivnostima i eventualnim poteškoćama sa svrhom unapređenja angažmana volontera

Potrebne vještine volontera:
– Komunikativnost, otvorenost
– Rad u timu
– Senzibiliziranost za probleme slijepih osoba
– Poštivanje dogovorenih rokova
– Iskustvo rada sa OSI


Dobiti za volontera:
– Potvrda i preporuka od organizatora volontiranja
– Iskustvo rada sa OSI i djecom sa poteškoćama u razvoju
– Iskustvo rada u organizaciji civilnog društva
– Nova poznanstva
– Samozadovoljstvo radom za opće dobro